notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  • Tauku atdalītāji Euro Bion notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

    Kā jau daudzās tehnikās, kas attīra dažādas vielas vai priekšmetus, ir lietas, kas ir jāmaina vai jātīra, lai nesabojātos. Arī ūdens attīrīšanas iekārtās ir sava tehnika, lai atbrīvotos no savāktajiem gružiem u.c. netīrumiem, kas radušies attīrot ūdeni. SIA Euro Bion pašu konstruētie tauku atdalītāji ir parocīgi, jo tiem ir speciāli pagatavots tureklis ar izturīgu rokturi, ...

    Posted at 15/10/2012 | By : | Categories : Eurobion | 0 Comment
  • Vietējās kanalizācijas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

    Vietējās kanalizācijas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas sistēmas pamatā ir bioķīmiskā organisko vielu sadalīšana, ko veic baktērijas. „EUROBION” – tā ir kanalizācijas notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana un ārpilsētas māju un vasarnīcas bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un sistēmas. Mūsu izstrādātās kanalizācijas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir paredzētas ekspluatācijai tieši ziemeļu klimata apstākļos, kā arī tās atbilst visām ES izvirzītajām prasībām. Mēs garantējam, ka mūsu stacijas kvalitatīvi funkcionēs ilgu gadu garumā. Mūsu uzstādītās notekūdeņu dziļās biologiskās attīrīšanas stacijas pilda savu funkciju augstā līmenī. ...

    Posted at 01/06/2012 | By : | Categories : Eurobion | 0 Comment